NIEUWS!!
Zorgverzekeraars en vergoedingen
2024

Met de zorgverzekeraar Caresq hebben wij voor 2024 GEEN contract afgesloten.

Waarom?

Het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie heeft in 2018 opdracht gegeven voor een kostenonderzoek en een reëel tarief voor een fysiotherapie behandeling. Dit onderzoek, uitgevoerd door GUPTA, werd ondersteund door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland. De aanbevelingen zouden door alle drie de partijen ter harte worden genomen.

De kostprijsberekening die uit dit onderzoek voortkwam, werd vastgesteld in 2018 op 36,50 euro per zitting voor reguliere fysiotherapie. In 2024 zou het tarief uit moeten komen op 45 euro. 

Wij vinden de gestelde voorwaarden en aanpassing van het tarief door Caresq zorgverzekering onvoldoende en daarom zijn wij niet op het contractaanbod van deze zorgverzekeraar ingegaan.

Houdt hier alstublieft rekening mee als u zich (opnieuw) aanmeld bij ons in de praktijk!


Bent u bij Caresq verzekerd dan ontvangt u na uw behandelserie een nota van ons. Het bedrag kunt u direct aan de balie met een pinbetaling voldoen of binnen 14 dagen overmaken op onze INGB rekening.
De nota kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingen door uw zorgverzekeraar voor niet-gecontracteerde zorg zullen dan ook verschillen met het door ons gedeclareerde tarief. 

Covid-19 Nieuws 

2021   COVID-19

Vanuit het oogpunt van veilig en verantwoord werken, gebruiken we veelvuldig en ruim desinfectiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

We leveren zorg op afstand indien noodzakelijk. We blijven de berichtgeving volgen en brengen u op de hoogte als de situatie verandert.  

 Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

  • De gezondheidscheck blijft van kracht.
  • Wanneer mogelijk geldt de 1,5 meter regel.
  • We gebruiken indien nodig een mondkapje.

We hebben in de praktijk de volgende maatregelen getroffen:

De wachtruimte is aangepast:

  • de koffietafel is verwijderd.
  • desinfectiemiddelen zijn ruim beschikbaar
  • de schoonmaakfrequentie is opgevoerd en waar nodig zijn er schermen geplaatst.

Wat vragen wij van u?

Kom indien mogelijk alléen op uw afspraak, beperk uw wachttijd door zo kort mogelijk voor uw afspraak binnen te komen, respecteer de 1½ meter regel voor uw medepatiënten, was direct na binnenkomst uw handen in de keuken, was ook uw handen na de behandeling en gebruik het toilet zo min mogelijk en desinfecteer na toiletgebruik met de beschikbare middelen de contactoppervlakken. De desinfectiemiddelen zijn ruim beschikbaar.