Coronavirus (COVID-19)

Persconferentie 18 december 2021 : fysiotherapiepraktijken blijven open.

Vanuit het oogpunt van veilig en verantwoord werken, gebruiken we persoonlijke beschermingsmiddelen.  

We leveren ook zorg op afstand waar dat mogelijk is. We blijven de berichtgeving volgen en brengen u op de hoogte als de situatie verandert.  

 Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

 • Openingstijden. Voor zorg mogen we open blijven na 17.00 uur
 • De gezondheidscheck blijft van kracht.
 • Wanneer mogelijk geldt de 1,5 meter regel.
 • We gebruiken een mondkapje en vragen patiënten dat ook te doen. 
 • Voor groepsbehandelingen (zorg) geldt de 1,5 meter.

We hebben in de praktijk aan de Danckertsstraat de volgende maatregelen getroffen:

De wachtruimte is aangepast:

 • de koffietafel is verwijderd
 • krant en tijdschriften zijn tijdelijk niet meer beschikbaar
 • er zijn 4 zitplaatsen en 1 rolstoelplaats met voldoende ruimte om de 1½ meter afstand te bewaren
 • desinfectiemiddelen zijn ruim beschikbaar
 • de schoonmaakfrequentie is opgevoerd en waar nodig zijn er schermen geplaatst.

Daarnaast hebben we behandelschema’s aangepast om de bezetting in de wachtkamer te beperken. Wij dragen beschermende kleding voor uw en onze veiligheid en vervangen na iedere patiënt de bank-lakens en handdoeken.

Wat vragen wij van u?

Kom indien mogelijk alléen op uw afspraak, beperk uw wachttijd door zo kort mogelijk voor uw afspraak binnen te komen, respecteer de 1½ meter regel voor uw medepatiënten, was direct na binnenkomst uw handen in de keuken, was ook uw handen na de behandeling en gebruik het toilet zo min mogelijk en desinfecteer na toiletgebruik met de beschikbare middelen de contactoppervlakken. De desinfectiemiddelen zijn ruim beschikbaar.

Tot slot hebben we het verzoek onderstaande vragenlijst serieus te nemen en bij twijfel over uw gezondheid niet naar uw afspraak te komen en telefonisch contact met ons op te nemen.

 1. Wat is uw temperatuur? (mag niet hoger dan 37.5℃ zijn en bij paracetamolgebruik 0.5℃ verminderen)
 2. Heeft u last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?
 3. Heeft u last van spierpijn in rust of bij lichte inspanning?
 4. Heeft u last van algehele malaise in rust of bij lichte inspanning?
 5. Heeft u last van hoesten?
 6. Heeft u last van keelpijn?
 7. Heeft u last van neusverkoudheid: snotteren/niezen/loopneus/verstopt neus?
 8. Heeft u last van recent ontstaan onverklaard smaak en/of reukverlies (ook zonder neusverkoudheid)?
 9. Heeft u last van extreme vermoeidheid?
 10. Heeft u last van pijn achter de ogen?
 11. Heeft u op dit moment last van (onverklaarbare) diarree?
 12. Heeft u een huisgenoot/partner met een bewezen of verdachte COVID-19 infectie?

We realiseren ons dat het virus ook bij het ontbreken van ziekteverschijnselen mogelijk overdraagbaar is en er dat er een risico blijft bestaan, zowel voor u als patiënt als voor ons als behandelaar, maar op deze manier verwachten we op een veilige en verantwoorde manier op te kunnen starten en bieden we naar onze verwachting u voldoende zekerheid om de voor u noodzakelijke behandeling te hervatten en/of te starten.

Multidisciplinair Behandelplan COVID-19

We hebben samen met Machteld Schmitz Logopedie-Stemcoaching, Dineke Bangerter, Astrid Bellinga van Ergotherapie Hand in Hand en Yvette Killian van Dieet-is-Topsport een mooie multidisciplinaire samenwerking opgezet. Het eerste resultaat is een mooi plan voor de begeleiding van Covid-19 patiënten bij ons in de eerste lijn.

In dit plan beschrijven we onze behandeldoelen, behandeling die we aanbieden en hoe we het resultaat meten. Het is onze bedoeling de patiënten met milde en meer ernstige restverschijnselen te begeleiden naar optimaal herstel. De belangrijkste doelen zijn opbouw van conditie, spierkracht, zelfstandig functioneren, afstemmen belasting/ belastbaarheid, verbeteren stem en slik klachten en het verbeteren van de voedingstoestand.

We zijn er klaar voor om onze bijdrage te leveren!

Voor meer informatie kijk op de pagina van het RIVM!