COVID-19

  •  18 december 2021 : fysiotherapiepraktijken blijven open.

Vanuit het oogpunt van veilig en verantwoord werken, gebruiken we veelvuldig en ruim desinfectiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. 

We leveren zorg op afstand indien noodzakelijk. We blijven de berichtgeving volgen en brengen u op de hoogte als de situatie verandert.  

 Samengevat zijn deze regels van toepassing voor fysiotherapeuten:

  • De gezondheidscheck blijft van kracht.
  • Wanneer mogelijk geldt de 1,5 meter regel.
  • We gebruiken indien nodig een mondkapje en vragen u dat ook te doen. 
  • Voor groepsbehandelingen (zorg) geldt de 1,5 meter.

We hebben in de praktijk de volgende maatregelen getroffen:

De wachtruimte is aangepast:

  • de koffietafel is verwijderd.
  • desinfectiemiddelen zijn ruim beschikbaar
  • de schoonmaakfrequentie is opgevoerd en waar nodig zijn er schermen geplaatst.

Wat vragen wij van u?

Kom indien mogelijk alléen op uw afspraak, beperk uw wachttijd door zo kort mogelijk voor uw afspraak binnen te komen, respecteer de 1½ meter regel voor uw medepatiënten, was direct na binnenkomst uw handen in de keuken, was ook uw handen na de behandeling en gebruik het toilet zo min mogelijk en desinfecteer na toiletgebruik met de beschikbare middelen de contactoppervlakken. De desinfectiemiddelen zijn ruim beschikbaar.