erica_bohnen

Erica Bohnen
Psycholoog

Als kind tekende ik bomen. Van mijn oma leerde ik, dat je wortels moet tekenen, stevige wortels, opdat de boom goed blijft staan. Net als alle jonge kinderen was ik nog niet goed in papierverdeling, dus de kroon van de boom kon nooit  op het papier. Voor de wortels en de stam had ik het hele vel nodig. Als psycholoog leerde ik, dat je kinderen tijdens een diagnostisch onderzoek kan vragen een boom te tekenen èn een fantasieboom èn een droomboom. Natuurlijk zijn de dromen mooier dan de werkelijkheid, maar soms zijn er geen dromen meer. Dan is alles grauw. Het leven verloopt niet zoals je hoopt of wilt. Dit kan gepaard gaan met allerlei lichamelijke en/ of psychische klachten. Als je er zelf of met behulp van je familie en/ of vrienden niet meer uitkomt, kan het nuttig zijn om samen met een psycholoog te kijken op welke manier je weer wat kleur in je leven kan krijgen.

 

Ik ben een ervaren gz-psycholoog, die goed luistert en nuchterheid en humor inzet om het welbevinden van cliënten te verhogen, meer kleur te brengen. Liever dan het zoeken naar de oorzaak van problemen, analyseer ik  de situatie en het gedrag om daarna samen tot een oplossing te komen. Opgeleid in het systeemdenken leg ik de nadruk op de interactie tussen mensen, de  interactie van mensen  met de omgeving:  Het gezin, de familie, vrienden, het werk, de buurt… Ik kijk naar de context waarin mensen (moeten) leven. Ieder mens is onderdeel van een of meerdere systemen, en er is altijd een wisselwerking tussen ons eigen gedrag en dat van de omgeving. Soms liggen de eisen vanuit de omgeving te hoog en voelen we ons overvraagd. Soms is er te weinig waardering van of verbinding met anderen. Soms geldt dat vooral thuis en bij vrienden weer niet. Door te kijken naar wat soms wel lukt of vroeger gelukt is, zoeken we samen naar de herstel-mogelijkheden, waarover u al beschikt of snel kunt beschikken. Vaak zijn anderen daarbij steunend. Als er een gedragsverandering binnen het systeem plaats vindt, levert dat veelal al veel verbetering voor ieder op. Alle direct betrokkenen zijn dan ook welkom bij de gesprekken en worden zoveel mogelijk -uiteraard alleen met instemming- betrokken bij de behandeling. Na mijn systeemopleiding heb ik mij verder geschoold in het oplossingsgerichte denken, waarbij de focus vooral ligt op de toekomst: Welke toekomst wenst men zich en wat gaat er inmiddels al wel wat beter. Het is een positieve insteek, waarin gezocht wordt naar mogelijkheden, naar wat werkt voor deze cliënt, of dit systeem. Dat kan betekenen dat EMDR kan helpen, dat cognitieve gedragstherapie kan helpen…”Doe wat werkt!”

Dit is voor mij de kern van hulpverlening. Aansluiten, flexibel zijn, steunen, ruimte creëren, waardoor er weer rust, creativiteit, relativering mogelijk wordt. En cliënten weer zelf verder kunnen, er weer kleur is. Voor mij  is het doel van een therapie: Je beter voelen en beter kunnen omgaan met je situatie en omgeving. Of je nu een kind, jongere of een volwassene bent.

Wilt u een afspraak maken?

T: 06 576 757 90

E-mail: info@praktijk-bohnen.nl

BIG reg.nr. 39050224525