Als je niet goed kunt bewegen, als je niet goed durft te bewegen, als je meer moet bewegen of als je moeite hebt met bewegen. Dan kun je overwegen om naar de fysiotherapeut te gaan. De fysiotherapeut is er voor iedereen. Van klein tot groot, van jong tot oud. De fysiotherapeut is de deskundige als het over het menselijk bewegingsapparaat gaat. Hij behandelt patiënten, die in hun dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. De fysiotherapeut behandelt individuele patiënten of groepen. Sinds 1 januari 2006 is er geen verwijzing van de arts meer nodig. Iedereen kan direct terecht bij de fysiotherapeut.

Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zal de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief inzetten, bijvoorbeeld door het adviseren of het begeleiden van patiënten.

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben, bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem te helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.