Onderstaand zijn onze huisregels weergegeven:

  • Cliënten en fysiotherapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • De praktijkhouders behouden zich het recht voor om personen, die zich aanstootgevend gedragen, uit het pand te verwijderen.
  • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen als buiten het pand(auto/fiets).
  • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen zonder problemen kan passeren.
  • In ons pand is het verboden te roken.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • Cliënten dienen tijdens de trainingen in de fitnessruimte schone sportschoenen te dragen.
  • Bij gebruik van de fitnessapparatuur verwachten wij dat u een handdoek op het contactvlak legt i.v.m. de hygiëne.
  • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.