Manuele therapie heeft als uitgangspunt dat ieder mens een eigen bewegingsvoorkeur heeft en op een eigen manier beweegt. Wanneer iemand bijvoorbeeld een ongeluk, ongewone arbeid of door psychische factoren niet meer in staat is op zijn eigen manier te kunnen bewegen, kunnen klachten ontstaan. Deze klachten uiten zich niet altijd op de plaats van de oorzaak. Door het bewegen in de gewrichten tracht de manueel therapeut de gewrichten en het lichaam weer optimaal te laten functioneren.

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter kunnen bewegen van een gewricht of gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar; de houding en de functie van de gewrichten verbeteren en het bewegen verloopt gemakkelijker.