Missie

FysioDuinoord Zorgpraktijk wil een multidisciplinaire eerstelijns setting zijn en een breed spectrum van hoogwaardige kwalitatieve zorg aanbieden in een plezierige en professionele omgeving. We investeren in lokale, regionale en landelijke netwerken, omdat de behandeling van complexere klachten steeds meer verschuift van behandeling in het ziekenhuis naar de particuliere (fysiotherapie)praktijk. Op deze manier werken we aan kwaliteit van leven, het voorkomen van arbeidsuitval en leveren we een bijdrage aan een gezondere leefstijl van onze patiënten. Preventie, scholing, innovatie en E-Health spelen nu en in de toekomst een belangrijke rol binnen onze praktijk.

Visie

In de snel veranderende wereld van zorg, waarin kosteneffectief werken, productie en snelheid van handelen de toon zetten, richten wij ons op kwalitatief goede zorg en tevreden patiënten. Wij investeren in onze eigen specialismen, gaan regelmatig op nascholing, werken samen met een aantal andere praktijken en medisch specialisten in de regio. Zo kunnen wij de optimale behandelkwaliteit bieden. Ons netwerk groeit en wordt sterker, dit komt de diversiteit van behandelmogelijkheden en de kwaliteit van zorg ten goede. We zijn trots op wat we doen en we werken, nu en in de toekomst, met plezier voor de mens in beweging!

Geschiedenis van FysioDuinoord Zorgpraktijk

Eelco en BasIn 1937, twee jaar na voltooiing van zijn opleiding tot gymleraar, studeerde Dhr. Joop Piët af in de heilgymnastiek en massage. Hij werkte als heilgymnast in de polikliniek in het centrum van Den Haag aan de Varkenmarkt. Kort daarna startte hij op verschillende locaties in Den Haag een praktijk voor heilgymnastiek en massage, achtereenvolgens op de Toussaintkade, de Schuytstraat en tot slot in de Banstraat. In de tussentijd (1965) is het vakgebied fysiotherapie voortgekomen uit de heilgymnastiek, massage en fysische techniek.
Dhr. Joop Piët begon met zijn dochter en schoonzoon een opleidingsinstituut en publiceerde en doceerde in de diagnostiek en behandeling met bindweefselmassage. Kort daarna ontstond de naam Fysiotherapeutisch Instituut Piët.

Dhr. Joop Piët ging in 1991 met pensioen, Jos Veldman nam zijn plaats in binnen de praktijk. Tien jaar later trad Eelco Sengers toe tot de Maatschap. De verhuizing naar het huidige praktijkpand aan de Danckertsstraat nr. 88 in 2005 was de reden om onze naam in Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord te veranderen. Dhr. Joop Piët overleed in 2012 in de leeftijd van 98 jaar.

De Maatschap Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord bestaat, na de pensionering van Jos Veldman, op 1 januari 2020 uit twee leden: Bas van Beekum en Eelco Sengers. Gezamenlijk besloten zij medio 2021, gezien de multidisciplinaire samenstelling van de praktijk, de naam te veranderen in FysioDuinoord Zorgpraktijk.