RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE

Wat is relatie- en gezinstherapie?

Relatie- en gezinstherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel systeemtherapie genoemd.

Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega’s betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigenUitgangspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokken.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Dat kan via onze website of neem rechtstreeks contact op met Susan op.

Mail dan naar: susan@relatietherapeuten.nl of bel 070 363 24 42