Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Revalidatie betreft complexe problematiek als gevolg van ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening, waarbij de indicatie voor behandeling na een verwijzing wordt gesteld door de revalidatiearts.

Revalidatie gebeurt in revalidatie-instellingen, maar altijd in samenwerking met ziekenhuizen of verpleeghuizen, huisartsen, eerste lijn en thuiszorg. Deze aaneenschakeling noemt men ketenzorg. Door de uitstekende werkrelatie met Basalt Revalidatie kunnen wij ons deel van de ketenzorg goed voor u verzorgen.