Algemene vragen:

Nee, als u denkt dat uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie kunt u rechtstreeks bij uw fysiotherapeut terecht. Deze zal dan een screening doen, om te kijken of uw klacht inderdaad een indicatie is voor fysiotherapie. Indien de fysiotherapeut of uzelf daaraan twijfelt, is het raadzaam eerst een huisarts te raadplegen.

Met alle verzekeraars hebben we contracten afgesloten. Uw behandeling komt dan ook meestal voor vergoeding in aanmerking. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben, dan krijgt u een nota die daarna kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. U moet deze nota zelf voldoen en u krijgt dat bedrag dan via die zorgverzekeraar weer terug.

Raadpleeg ons contactformulier voor het maken afspraak.

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen per jaar wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar rekening mee.

Patiënten met een chronische aandoening die vermeld staan op de 'chronische lijst' komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Een verwijzing van huisarts / specialist is vereist. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als u die afgesloten heeft) en de rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is niet zo dat alle aandoeningen waar u wellicht chronisch last van heeft voorkomen op de chronische lijst.

Ja, als u voorkeur heeft voor een specifieke therapeut, kunt u dat aangeven en dan houden we daar rekening mee.

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt af te melden, wordt een deel van de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden.

Als u via een verwijzer komt moet u de verwijsbrief meenemen. Verder een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje.

Zie pagina Privacy

Zie pagina Klachtenregeling

Vragen over Dry Needling:

Er wordt bij beide gebruik gemaakt van acupunctuurnaaldjes maar er zijn toch grote verschillen tussen acupunctuur en dry needling. Bij dry needling wordt niet geprikt op vaste plekken in het lichaam, maar in vooraf opgezochte triggerpoints in spieren. In tegenstelling tot de meeste acupunctuurstromingen is dry needling geheel gebaseerd op Westerse medische principes en onderzoek.

Alle pijnproblemen waarbij triggerpoints (mede) de oorzaak zijn, kunnen behandeld worden met dry needling. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan rug- en schouderpijn, pijn in de arm (tenniselleboog, carpaal tunnel syndroom, RSI-achtige klachten), spanningshoofdpijn, migraine, kaak- en kiespijn, oorpijn, (uitstralende) pijnklachten en kramp in de benen. Uiteraard wordt voor de behandeling eerst onderzocht of de klachten wel worden veroorzaakt door triggerpoints.

De meeste patiëten voelen het inzetten van de naald niet. Bij het aanprikken van het triggerpoint kan een twitch respons optreden, wat een zeer kort onaangenaam gevoel geeft. Sommige patiëen omschrijven dit als een elektrisch schokje, anderen als een kramperig gevoel. Dit kan per triggerpoint enkele keren per behandeling optreden. Als er geen twitch responses meer volgen is het therapeutisch effect bereikt.

Ja, er worden alleen steriele wegwerpnaalden gebruikt.

De meeste patiëten hebben het gevoel van een zeurderige of blauwe plek, meestal op de plek waar geprikt is of op de plek waar de oorspronkelijke pijnklacht was. Dit duurt normaal gesproken enkele uren tot 2 dagen.

Warmte en rustige rekoefeningen worden aanbevolen.

Hoewel de pijnklachten soms al na de eerste keer sterk kunnen verminderen, duurt het meestal meerdere behandelingen voor een blijvend positief effect wordt waargenomen. Er zijn grote individuele variaties, maar hoe langer de klacht al ervaren wordt hoe hardnekkiger deze vaak is.

Bij de behandeling van pijnklachten is dry needling vaak de aangewezen techniek. Als de cyclus van pijn en verhardingen is doorbroken, kunnen andere behandelvormen gebruikt worden. Na of naast dry needling wordt en veelvuldig therapeutische massage en/of mobilisatietechnieken toegepast.

In Nederland is dry needling een therapievorm die vrij nieuw is. Veel fysiotherapeuten zijn inmiddels wel bekend met de techniek en werken er zelf ook mee.