Algemene vragen:

Heb ik een verwijzing van huisarts of specialist nodig?

Nee, als u denkt dat uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie kunt u rechtstreeks bij uw fysiotherapeut terecht. Deze zal dan een screening doen, om te kijken of uw klacht inderdaad een indicatie is voor fysiotherapie. Indien de fysiotherapeut of uzelf daaraan twijfelt, is het raadzaam eerst een huisarts te raadplegen.

Heeft de praktijk contracten met mijn zorgverzekeraar?

We hebben NIET met alle verzekeraars contracten afgesloten. Zorg en Zekerheid en Caresq zijn de uitzonderingen, daar hebben we dus GEEN contract mee! Voor alle andere verzekeraars geldt  dan ook dat uw  behandeling  meestal  voor vergoeding in aanmerking komt, dit is wel afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben, dan krijgt u een nota die daarna kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. U moet deze nota zelf voldoen en u krijgt dat bedrag dan via die zorgverzekeraar weer terug.

Hoe kan ik mij aanmelden voor een afspraak?

Raadpleeg ons contactformulier voor het maken afspraak.

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen per jaar wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar rekening mee.

Ik heb een chronische aandoening hoe zit het met de vergoeding?

Patiënten met een chronische aandoening die vermeld staan op de ‘chronische lijst’ komen in aanmerking voor langdurige behandeling. Een verwijzing van huisarts / specialist is vereist. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering (als u die afgesloten heeft) en de rest wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Het is niet zo dat alle aandoeningen waar u wellicht chronisch last van heeft voorkomen op de chronische lijst.

Kan ik mijn voorkeur aangeven voor een behandelend fysiotherapeut?

Ja, als u voorkeur heeft voor een specifieke therapeut, kunt u dat aangeven en dan houden we daar rekening mee.

Wat moet ik doen als ik verhinderd ben?

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden. Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt af te melden, wordt een deel van de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden.

Wat moet ik meenemen op de eerste afspraak?

Als u via een verwijzer komt moet u de verwijsbrief meenemen. Verder een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje.

Hoe is mijn privacy geregeld?

Zie pagina Privacy

Welke rechten heb ik in de zorg?

Waar kan ik met mijn klacht terecht?

Zie pagina Klachtenregeling

Vragen over Dry Needling:

Is dry needling hetzelfde als acupunctuur?

Er wordt bij beide gebruik gemaakt van acupunctuurnaaldjes maar er zijn toch grote verschillen tussen acupunctuur en dry needling. Bij dry needling wordt niet geprikt op vaste plekken in het lichaam, maar in vooraf opgezochte triggerpoints in spieren. In tegenstelling tot de meeste acupunctuurstromingen is dry needling geheel gebaseerd op Westerse medische principes en onderzoek.

Welke aandoeningen kunnen behandeld worden met dry needling?

Alle pijnproblemen waarbij triggerpoints (mede) de oorzaak zijn, kunnen behandeld worden met dry needling. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan rug- en schouderpijn, pijn in de arm (tenniselleboog, carpaal tunnel syndroom, RSI-achtige klachten), spanningshoofdpijn, migraine, kaak- en kiespijn, oorpijn, (uitstralende) pijnklachten en kramp in de benen. Uiteraard wordt voor de behandeling eerst onderzocht of de klachten wel worden veroorzaakt door triggerpoints.

Is het prikken pijnlijk?

De meeste patiëten voelen het inzetten van de naald niet. Bij het aanprikken van het triggerpoint kan een twitch respons optreden, wat een zeer kort onaangenaam gevoel geeft. Sommige patiëen omschrijven dit als een elektrisch schokje, anderen als een kramperig gevoel. Dit kan per triggerpoint enkele keren per behandeling optreden. Als er geen twitch responses meer volgen is het therapeutisch effect bereikt.

Wordt er steriel gewerkt?

Ja, er worden alleen steriele wegwerpnaalden gebruikt.

Welke bij-effecten kan ik verwachten na een behandeling?

De meeste patiëten hebben het gevoel van een zeurderige of blauwe plek, meestal op de plek waar geprikt is of op de plek waar de oorspronkelijke pijnklacht was. Dit duurt normaal gesproken enkele uren tot 2 dagen.

Wat moet ik zelf doen na de behandeling?

Warmte en rustige rekoefeningen worden aanbevolen.

Hoe lang duurt het voor mijn klachten verminderen?

Hoewel de pijnklachten soms al na de eerste keer sterk kunnen verminderen, duurt het meestal meerdere behandelingen voor een blijvend positief effect wordt waargenomen. Er zijn grote individuele variaties, maar hoe langer de klacht al ervaren wordt hoe hardnekkiger deze vaak is.

Wanneer wordt gekozen voor dry needling als behandeling?

Bij de behandeling van pijnklachten is dry needling vaak de aangewezen techniek. Als de cyclus van pijn en verhardingen is doorbroken, kunnen andere behandelvormen gebruikt worden. Na of naast dry needling wordt en veelvuldig therapeutische massage en/of mobilisatietechnieken toegepast.

Waarom zijn niet alle artsen bekend met dry needling?

In Nederland is dry needling een therapievorm die vrij nieuw is. Veel fysiotherapeuten zijn inmiddels wel bekend met de techniek en werken er zelf ook mee.